Lorem ipsumdolor set

Quisque at tortor a libero posuere laoreet vitae sed arcu. Curabitur consequat.


1. Általános felelősség

Az üzemeltető nem tartozik semmilyen jogi vagy egyéb felelősséggel az oldalon elhelyezett információk aktualitásáért, pontosságáért, valódiságáért, teljességéért, vagy az elhelyezett tartalom minőségéért. Az üzemeltető nem kötelezhető semmilyen kártérítésre, az oldalon található információ használatából vagy nem használatából, illetve a hibás vagy nem teljes információk használatából, eredő bármilyen kárért (legyen az anyagi vagy ideológiai). az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár, mindaddig, amíg szerzői oldalról a szándékosság vagy a súlyos gondatlanság elkövetése bizonyítást nem nyer. Az oldalon szereplő ajánlatok nem kötelező érvényűek, semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy külön előzetes bejelentés nélkül, változtathatja, kiegészítheti, vagy törölheti az oldalak bizonyos részeit, vagy a teljes tartalmat, illetve időlegesen vagy véglegesen beszüntetheti a tartalom közzétételét.

2. Linkek

Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal idegen internetes oldalak tartalmáért, amelyek ezen online-tartalmon kívül találhatóak, és amelyekre esetenként utalás (link) van megadva az oldalon. Különösen vonatkozik ez a tartalomra, és az ilyen oldalakon, ill. oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekre, és másoknak okozott károkra. Ugyanez vonatkozik azokra az idegen oldalakra, amelyek internetes felületükön az itt található online tartalomra utalnak, vagy azt a saját online tartalmukban szerepeltetik. A link-gyűjteményekben, jegyzékekben, keresőkben, stb. történő megjelenés nem jelenti az üzemeltető felelősségét az adott jegyzékek tartalmára vonatkozóan, sem pedig az itt felsorolt más internetes oldalak tartalmáért.

3. Szerzői jogok

Az összes, internetes oldalunkon közölt és esetekben harmadik fél által védett márka -, illetve termékjelzések korlátozás nélkül az adott jelzés bejegyzett tulajdonosának mindenkor érvényben lévő jogvédelme alatt állnak. Az oldalon nyilvánosságra hozott, a szerző által készített objektumok szerzői jog alapján kizárólag az oldal üzemeltetőjének tulajdonát képezik. A weboldalon található kép-, hang-, és video-anyagokat, szövegeket és a web-oldal forrásszövegét a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni, a szerző kifejezett engedélye nélkül.

4. Adatvédelem

Amennyiben az internetes felületen szerepel a személyes vagy céges adatok megadásának lehetősége (Email cím, név, cím), ezen adatok kiszolgáltatása teljes mértékben a felhasználó szabad akaratából történik. Az impresszumban szereplő kapcsolat, és más hasonló adatok formájában nyilvánosságra hozott élérhetőségek, mint például levelezési cím, telefon- és faxszám, valamint Email cím felhasználása harmadik személy által, a külön nem kívánt információk továbbítására, nem engedélyezett.

5. Salvatori záradék

Amennyiben a Disclaimer vagy egyes részei valamilyen okból nem lennének hatályosak, a többi része továbbra is érvényes. A feleknek ebben az esetben a hatálytalan vagy érvénytelen szabályozás helyett gazdaságilag a lehető leginkább közelítő joghatályos pót-szabályozást kell meghatározni.