Veszprémi Lélektől-lélekig fesztivál

A Színház Gyógyító Erejének Fesztiválja


  • Ének és zene
  • Színház
  • Dátum: április
  • Helyszín: Veszprémi Petőfi Színház

2018-ban hívta életre a Veszprémi Petőfi Színház a Lélektől-Lélekig Színház Gyógyító Erejének Fesztiválját, mely a „Veszprém kiemelt Fesztiválja” rangra emelkedett a Közgyűlés döntésének köszönhetően. 

A 2017/2018-as évadban életre hívott Fesztivál célja bebizonyítani, hogy a színház a társadalom egyik legfontosabb mentálhigiénés terepe! Immár négy sikeres fesztivál áll a színház háta mögöttünk, melyek során bebizonyosodott, hogy egy-egy előadás, a művészi alkotótevékenység átformál, gyógyít, alkotót és befogadót egyaránt. A fesztivál programjai egyszerre bírnak közösségfejlesztő és személyiségfejlesztő hatással, miközben közös gondolkodásra, vélemények ütköztetésére bátorítják a nézőket.

A Fesztivál elhatározott célja szerint érzékenyíteni akarja az embereket a testi, lelki, mentális hátránnyal, értelmi fogyatékkal élők küzdelmeinek megértésében, megélésében, elfogadásában. Gondolkozásra akarja késztetni a befogadókat, hogy megértsék szerepüket, felelősségüket a különböző élethelyzetek megítélése, elfogadása vagy elutasítása terén. 

A Fesztivál olyan történeteket mutat be a legegyszerűbb színházi eszközökkel, melyeket befogadva magunk is felidézhetik a résztvevők saját történetüket, visszarepülve a múltba, a gyökerek érzékeny világába. Cél, hogy együtt érezzék meg azt, hogy mindnyájan saját terheinket cipelve törekszünk a mindennapok megélésére, békéjére, harmóniára, végül is a boldogságra, és ezt csak együtt, egymást elfogadva, megérezve, egymás kezét fogva érhetjük el. És itt nem számít a rokoni, baráti, ismerősi fokozat, ebben a történetben emberek vannak, s mindnyájan főszerepet élünk meg.

E különleges fesztivál a város egyedi színfoltja! Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

További részletek: www.petofiszinhaz.hu